Ultime Notizie

New Album: Gianluca Barbaro Trio - A LOVE EXTREME

Gianluca Barbaro
10 gennaio 2019 — 711 visualizzazioni Albums Gianluca Barbaro Trio Jazz Keys Nuove Uscite Piano

the Rob "Cabal" Guarani trio @ FIMU 2014 - Highligths

Gianluca Barbaro
7 dicembre 2016 — 1270 visualizzazioni Gianluca Barbaro Trio Jazz Keys Live Piano Video

A Crazy Weekend

Gianluca Barbaro
2 dicembre 2016 — 948 visualizzazioni Early Music Flauto dolce Gianluca Barbaro Trio Jazz Keys Live Musica Antica Piano Recorder

Improvisation - Paetzold Recorder

Gianluca Barbaro
24 novembre 2016 — 1358 visualizzazioni Flauto dolce Jazz Live Recorder Video

Suicide in the Trenches - a new song

Gianluca Barbaro
10 novembre 2016 — 1369 visualizzazioni Keys Nuove Uscite Piano Video

Nuovo video di the Rob "Cabal" Guarani Project

Gianluca Barbaro
8 novembre 2015 — 1191 visualizzazioni Flauto dolce Gianluca Barbaro Trio Jazz Keys Nuove Uscite Piano Recorder Video

FIMU - Festival International de Musique Universitaire 2014

Gianluca Barbaro
12 giugno 2014 — 856 visualizzazioni Early Music Flauto dolce Gianluca Barbaro Trio Jazz Keys Live Musica Antica Piano Recorder

MoMi - flauti dolci e altro

Gianluca Barbaro
11 febbraio 2014 — 604 visualizzazioni Early Music Flauto dolce Live Musica Antica Recorder Video

Air sur les Folies d'Espagne - I Tesori d'Orfeo

Gianluca Barbaro
1 aprile 2013 — 467 visualizzazioni Albums Early Music Flauto dolce Musica Antica Nuove Uscite Recorder